APEL OD JERZEGO ZIĘBY – UKRYTE TERAPIE

Ukryte Terapie Jerzy Zieba2Szanowni Państwo,

List ten przekazuję dalej po otrzymaniu od Jurka Zięby autora książki „UKRYTE TERAPIE”

PRZEKAZUJCIE DALEJ, BO TO O PRZYSZŁOŚĆ LECZENIA W POLSCE CHODZI.

Szanowni Państwo,

Wiele razy mówiłem, że będzie to schrzanione!
Przeczytajcie… bo jest naprawdę ŹLE !!!! Te propozycję są GROŹNE DLA WSZYSTKICH POLAKÓW. Dla tych, którzy już teraz chorują i dla tych, którzy będą mogli tego potrzebować jutro!
Jest to masowe OGŁUPIANIE POLAKÓW pokazując, że NIBY coś się w tym temacie robi.

Zobaczcie sami :

http://fakty.interia.pl/polska/news-stanowisko-pis-ws-legalizacji-leczniczej-marihuany,nId,1854336

Cytuję : STANISŁAW KARCZEWSKI : „Ja, jako lekarz mogę wyrazić swoją opinię. Wiem, że jest marihuana w fazie badań klinicznych.”
JZ : Czy kto wie o jakich badaniach jest mowa ? Bo z tego co wiem, w Polsce takich badań się nie prowadzi. Czy ktoś zna może jakieś szczegóły np. CO się bada i na ILU pacjentach ?

Cytuję : Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska nie wykluczyła w środę, że już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, w przyszłym tygodniu, posłowie mogą rozpocząć prace nad projektem ustawy, która dopuszczałaby stosowanie w Polsce leczniczej marihuany.
JZ : Czy zna ktoś TREŚĆ tej proponowanej ustawy? Gdzie można to przeczytać?

Cytuję : „Premier Ewa Kopacz mówiła w poniedziałek w Łodzi, że dopuszczony już do obrotu jeden preparat oparty na marihuanie jest stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego.
JZ : Do stwardnienie rozsianego? Czy ktoś wie gdzie te badania są prowadzone i czego używają ?

Cytuję : Kolejne takie preparaty – dodała Kopacz – będą dopuszczane „systematycznie po przeprowadzanych badaniach klinicznych”
JZ : Takie to znaczy JAKIE ???? Widzicie gdzie to zmierza???
Zmierza to w kierunku IZOLATÓW z konopi za które trzeba będzie bardzo ciężka zapłacić !
Cytuję : dotyczy propozycji posła Jakiego (POCHWALAM za odwagę, ale… ) Dotyczyć miałoby to pacjentów, którzy nie są uzależnieni, a u których stosowana jest terapia paliatywna, cierpiących na stwardnienie rozsiane, padaczkę, miażdżycę bądź AIDS.
JZ : Prosiłem na jego na jego stronie internetowej o OPUBLIKOWANIE tej propozycji, bo jest ona ZŁA !!!!!!!!
Zobaczcie… „u których stosowana jest terapia paliatywna, cierpiących na stwardnienie rozsiane, padaczkę, miażdżycę bądź AIDS.”

A CO Z RESZTĄ CHORYCH ????????????????????

A co z chorymi na nowotwory mózgu, chorobę Leśniowskiego-Crohna, stwardnienie zanikowe boczne itd… itd …

A co z tymi, którzy są ciężko, przewlekle chorzy, niesamowicie cierpiący, a nie będący w stanie paliatywnym ??? Co nimi??

Nie wolno dopuścić do przegłosowania TAKIEJ ustawy, bo to natychmiast „wycina” innych chorych? Co z nimi ??? Co z takim Tomkiem Nadolskim??? Jemu nie ???? Bo co ? bo KTOŚ ODGÓRNIE zabawia się w Boga ? Temu damy, a temu nie ???

Czy ich POKRĘCIŁO ???

Jak można w ten sposób grać zdrowiem i życiem ludzkim !! ???
Od kiedy to URZĘDNIK ma od tym decydować ??? Urzędnik, którego wynagrodzenie MY płacimy. To MY im za TAKIE ustawy mamy płacić ! ??? Przecież, taka ustawa ŁAMIE Art.68 Konstytucji!!!!

Ja się biję o KAŻDEGO CHOREGO CZŁOWIEKA W POLSCE!!

Jakim prawem urzędnik, łamiąc Konstytucję ODMAWIA INNYM CHORYM PRAWA DO LECZENIA ??????? i łaskawie pozwoli im się leczyć, jak już będą w stanie paliatywnym !!!

Stąd mój projekt ustawy, jaki zamieściłem poprzednio :

KAŻDY, ale to KAŻDY Polak ma prawo do WYBORU TERAPII.

Widzę, że jest potrzeba PONOWNEJ masowej akcji społecznej mówiącej : MY TAKIEJ USTAWY NIE CHCEMY !!!!

Muszę coś takiego przygotować, ale… jeśli pod tym podpisze się mniej niż 1 000 000 Polaków, wywalą to do śmietnika. Dlatego, często mówię : SAMI SOBIE BĘDZIEMY WINNI ! Obudźcie się, ZRÓBMY COŚ jednocząc siły, bo będzie za późno !!
A wtedy… nie narzekajmy, że nie możemy się właściwie leczyć.

Ok… wiem, że pochodzę emocjonalnie, ale mnie znowu wkurzyli !!

Pozdrawiam 🙂
Jerzy Zięb

Przypominam, że TYLKO I WYŁĄCZNIE WYSOKA LICZBA podpisów może cokolwiek dać. Inaczej SAMI, poprzez brak działania doprowadzimy do katastrofy, która może dotknąć nas samych czy członków naszej rodziny.

MOBILIZUJMY SIĘ jeśli naprawdę nam zależy, żeby w przypadku choroby mieć RZECZYWISTĄ możliwość leczenia się !!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Do :

1.Premier Rządu Polskiego
2.Sejmowa Komisja Zdrowia

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu w dniu 09 czerwca 2015 r) posłowie wnieśli projekt ustawy (Druk nr 3668 Warszawa) dotyczący :

zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, gdzie proponują jak następuje :

Art. 1

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z
2012 r., poz. 124 j.t.) zaproponowali następujące zmiany:

1) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:

„Art. 30a. W przypadku, gdy lekarz prowadzący pacjenta
nieuzależnionego, u którego stosuje się terapię paliatywną lub
cierpiącego na stwardnienie rozsiane, padaczkę, miażdżycę czy AIDS stwierdzi, że występują wskazania medyczne do zastosowania terapii substancjami, zawierającymi olej konopny (zwany dalej olejem RSO) – po przeprowadzeniu procedury dopuszczenia do użytku w konkretnej sytuacji pacjenta – wystawia odpowiednie zaświadczenie lub receptę, w której określa rodzaj, ilość i częstotliwość stosowania środka, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, wydanego na podstawie art.
30b.”;

2) po art. 30a dodaje się art. 30b w brzmieniu:

„Art. 30b. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi w drodze
rozporządzenia, wykaz środków leczniczych, zawierających olej RSO, których zastosowanie wspomaga leczenie pacjenta lub uśmierza ból oraz określi procedurę dopuszczenia substancji zawierającej olej RSO do leczenia pacjentów i katalog chorób, których występowanie uprawnia do zastosowania ww. substancji w leczeniu pacjenta.”;

My, podpisani niżej Polacy żądamy, aby powyższe zmiany miały następujące brzmienie :

1.

„Art. 30a. W przypadku, gdy lekarz prowadzący pacjenta
nieuzależnionego,

SKREŚLIĆ : u którego stosuje się terapię paliatywną lub cierpiącego na stwardnienie rozsiane, padaczkę, miażdżycę czy AIDS

stwierdzi, że występują wskazania medyczne do zastosowania terapii substancjami, zawierającymi olej konopny (zwany dalej olejem RSO)

SKREŚLIĆ :  – po przeprowadzeniu procedury dopuszczenia do użytku w konkretnej sytuacji pacjenta –

wystawia odpowiednie zaświadczenie lub receptę, w której określa rodzaj, ilość i częstotliwość stosowania środka, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, wydanego na podstawie art.
30b.”;

2.

„Art. 30b. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi w drodze
rozporządzenia, wykaz środków leczniczych, zawierających olej RSO, których zastosowanie wspomaga leczenie pacjenta lub uśmierza ból oraz określi procedurę dopuszczenia substancji zawierającej olej RSO

SKREŚLIĆ :do leczenia pacjentów i katalog chorób, których występowanie uprawnia do zastosowania ww. substancji w leczeniu pacjenta.”;

UZASADNIENIE

Ad.1

Lekarz i tylko lekarz ma prawo zadecydować czy u danego pacjenta wskazane jest zastosowanie substancji zawierającej olej RSO. Takiej roli nie wolno jest przejmować przez kogokolwiek innego np. urzędników publicznych jakimi są politycy. Nie można z góry ustalić w jakich schorzeniach można zastosować olej z RSO, a w jakich nie można. Od tego jest lekarz. Chorych, którzy mogliby skorzystać ze środków zawierających olej RSO jest znacznie więcej niż tylko ci chorzy, którzy zostali określeni w wyżej proponowanym brzmieniu ustawy.

Istnieje ogromna liczba chorych, niesamowicie cierpiących, gdzie medycyna akademicka nie potrafi postawić diagnozy. Nie potrafi określić tzw. „jednostki chorobowej”, a mimo to pacjent cierpi. W takim przypadku, pacjenci ci, pozbawieni byliby możliwości skorzystania z leczenia środkami zawierającymi RSO co prowadziłoby do nierównego traktowania obywateli polskich, co z kolei jest sprzeczne z prawem.

Należy też zwrócić uwagę, że proponowane przez posłów brzmienie, w swej konsekwencji doprowadziłoby do złamania Art. 68 Konstytucji, którego punkt 1. i 2. mówi, że :

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.

Brzmienie: „po przeprowadzeniu procedury dopuszczenia do użytku w konkretnej sytuacji pacjenta” jest nie do przyjęcia.

Nie można komplikować prostych spraw, wprowadzając jakiekolwiek dodatkowe, niepotrzebne procedury. Wprowadzanie tzw. procedur prowadzić będzie do opóźnień w leczeniu pacjenta co jest niedopuszczalne. Wystarczy, że  (jak jest to już ujęte w proponowanym brzmieniu) :

„lekarz stwierdzi, że występują wskazania medyczne do zastosowania terapii substancjami, zawierającymi olej konopny (zwany dalej olejem RSO)”.

Lekarza nie można obarczać jakimikolwiek niepotrzebnymi procedurami. Lekarz ma tylko wypisać receptę i ZASTOSOWAĆ substancje o których jest mowa.

Ad.2

Zwrot „katalog chorób” podlega uwagom zawartym powyżej.

Zwrot „uprawnia do zastosowania” jest nie do zaakceptowania, albowiem KAŻDY Polak, zgodnie z brzemieniem Konstytucji jest już w tej chwili UPRAWNIONY do ochrony zdrowia, i nikt nam tego prawa nie może odebrać sugerując, że w pewnych przypadkach (jak opisano powyżej) niektórzy tylko obywatele Polski mieliby prawo do korzystania ze środków zawierających RSO, a niektórzy nie.

Tak jest wola niżej podpisanych Polaków, która musi być uwzględniona.
Pozdrawiam 🙂
Jerzy Zięba

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.